OFERTA

Firma WINDTEL specjalizuje się w świadczeniu usług w zakresie:

 • doradztwa technicznego w zakresie przyłączania do sieci, energetyki odnawialnej,
 • studiów, koncepcji i analiz dotyczących rozwoju systemu elektroenergetycznego.
 • analiz komputerowych:
  • rozpływów mocy, prądów zwarciowych, równowagi statycznej,
  • równowagi dynamicznej, zjawisk elektromagnetycznych przy użyci profesjonalnego oprogramowania.
 • ekspertyzy dotyczące:
  • przyłączenia nowych źródeł, w tym źródeł odnawialnych,
  • przyłączenia nowych odbiorców oraz odbiorców istniejących w przypadku wzrostu zapotrzebowania mocy,
  • pomiarów energetycznych
  • projektowania i wykonawstwa sieci elektroenergetycznych,
  • audytów technicznych,
  • usług telekomunikacyjnych,
 • koordynacji i nadzoru nad projektami inwestycyjnymi związanymi z szeroko pojętą energią odnawialną, a w szczególności z budową:
  • zespołów siłowni wiatrowych wykorzystujących energię wiatru,
  • kotłowni na paliwo odnawialne wykorzystujących jako paliwo zrąbki drewna (topola, osika, wierzba energetyczna) lub inne rośliny bogate w celulozę i ligninę (trzcina, ziarna zbóż, słonecznik, rzepak, kukurydza, konopie),
  • bio-gazowni – stanowiących alternatywę dla tradycyjnych i niesprzyjających naturalnemu środowisku metod utylizacji odpadów,
  • baterii słonecznych.