OFERTA

Firma WINDTEL specjalizuje się w świadczeniu usług w zakresie:

Projektownia

 • doradztwa technicznego w zakresie przyłączania do sieci, energetyki odnawialnej,
 • projektowanie infrastruktury energetycznej w szczególności linii napowietrznych i kablowych 110 kV i stacji energetycznych 110/SN kV,
 • pozyskiwanie praw do gruntów pod inwestycje energetyczne i inne w postaci prawa do dysponowanie, służebności przesyłu oraz decyzji administracyjnych,
 • studiów, koncepcji i analiz dotyczących rozwoju systemu elektroenergetycznego.

Budowy

 • koordynacji i nadzoru nad projektami inwestycyjnymi związanymi z szeroko pojętą energią odnawialną, a w szczególności z budową:
  • zespołów siłowni wiatrowych wykorzystujących energię wiatru,
  • elektrowni fotowoltaicznych,
  • kotłowni na paliwo odnawialne wykorzystujących jako paliwo zrąbki drewna (topola, osika, wierzba energetyczna) lub inne rośliny bogate w celulozę i ligninę (trzcina, ziarna zbóż, słonecznik, rzepak, kukurydza, konopie),
  • bio-gazowni – stanowiących alternatywę dla tradycyjnych i niesprzyjających naturalnemu środowisku metod utylizacji odpadów,
 • budowa pod klucz infrastruktury energetycznej w szczególności linii napowietrznych i kablowych 110 kV i stacji energetycznych 110/SN kV.

Eksploatacji

 • eksploatacja farm wiatrowych w zakresie 24 h nadzoru na pracą infrastruktury energetycznej, prowadzenia oględzi i przeglądów i innych zabiegów eksploatacyjnych przez wykwalifikowany i doświadczony personel
 • eksploatacja farm solarowych w zakresie 24 h nadzoru na pracą infrastruktury energetycznej, prowadzenia oględzi i przeglądów i innych zabiegów eksploatacyjnych przez wykwalifikowany i doświadczony personel